تبلیغات

بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل

تاریخ ارسال : 9 فوریه 2012 | بازدید : 3,361 | طبقه بندی : بازی آنلاین | سرگرمي


78868404799001363399 950 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل

 

471647667959881info بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل توضیحات بازی: شما باید در این بازی دشمنان خود را نابود کنید. دشمنان شما اسلحه هایی مثل شمشیر، تیروکمان و … دارند. همچنین بازی دارای چندین مرحله می باشد.


802452989855813learn بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
آموزش بازی: برای پریدن از کلید w برای نشتن از کلید s برای جلو و عقب رفتن به ترتیب کلید ها D و A استفاده کنید. برای شمشیر انداختن از کلید T و برای لگد انداختن از کلید Y استفاده کنید.


مطالب مرتبط با بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل


1336637010af49e0e872d394d95067a6 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای نوشتاری
b7be2f1ebec643409cd12220b723b617 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای خوک نابودگر
558e11ce4ecf83dce1ec4543de125b85 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای "غیر ممکن"
a477751fbbd48e256db9df371a3e9fee بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای پیوند اتم ها
1be49a4525cda5951897b2bacc7d1d49 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای حل معما
b54c73994a459c197cd3042e0920ba98 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای تانک ها
6b4f3d27f58b153f0fce7e2187300b75 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای شوت به دروازه
0bdf0796f2785cc94598aa1453492911 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای اوگی
525895a0d80218a731a92272ab601ecb بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای جنگ هوایی
7d259de13bd331521a1099d1d34b2ed9 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای سربازهای کوچک
1bdcbce83224547b161976e49f6f8dc1 بازی آنلاین بسیار زیبای آشیل
بازی آنلاین بسیار زیبای لامپ های خاموش

تبلیغات

» ارسال نظرات